Tlf: +45 71998904

Privatlivspolitik

Dataansvar

Vi er ansvarlige for behandling af de personoplysninger, vi modtager fra vores kunder og forretningspartnere. Vores kontaktinformation kan findes nedenfor.

Nordic IT Rental ApS

Industriparken 22 A

2750 Ballerup

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via salg@nordicitrental.dk.

Dataanvendelse

Besøg på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies for at hjemmesiden skal fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik].

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores site eller ønsker at høre mere om vores tjenester, bedes du kontakte os via:

– Vores kontaktformular
– E-mail: salg@nordicitrental.dk
– Telefon: +45 71998904


Gennem disse kanaler vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, f.eks. besvare spørgsmål vedrørende vores tjenester og begivenheder. Vi anvender kun de oplysninger, du giver os, i forbindelse med vores fælles kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende generelle oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer. Vores retlige grundlag for at behandle disse personoplysninger findes her, afsnit 1f:

[https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-6-lovlig-behandling/]

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det er afklaret, om du ønsker vores tjenester eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde være behov for at beholde dine personoplysninger i længere tid, kan dette være tilfældet.

Kunder

Vi skal kommunikere med vores kunder for at sikre, at tjenesten leveres korrekt. Derfor anvender vi oplysninger som navn, adresse, tjenester, særlige aftaler, betalingsinformation osv. Det retlige grundlag for at bruge disse personoplysninger findes her, afsnit 1b:

[https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-6-lovlig-behandling/]

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev for dem, der er interesserede. Det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid afmelde dig igen.

 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende e-mails med ny information fra virksomheden, hvilket kan være i forhold til nyt indhold på hjemmesiden, nyheder, begivenheder og reklame for vores tjenester.

 

Vi vil kun sende dig e-mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Vores retlige grundlag for at behandle dine personoplysninger (dvs. e-mailadresse) i forbindelse med nyhedsbrevet er afsnit 1a:

[https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-6-lovlig-behandling/]

 

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du stadig er registreret til nyhedsbrevet. Når du afmelder nyhedsbrevet, stopper vi også med at sende dette til dig.

 

Når du afmelder nyhedsbrevet, gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter det sidst er brugt på grund af gældende forældelseskrav. Se afsnit 11.3 i [https://www.forbrugerombudsmanden.dk/longreads/spamforbuddet/]

Bogføring

Vi gemmer alle regnskabsdokumenter i forhold til gældende lovgivning. Dette betyder, at vi gemmer fakturaer og mere til bogføringsformål. Generelle personoplysninger kan inkluderes i disse dokumenter, som navn, adresse, tjenestebeskrivelse og mere.

 

Vores retlige grundlag for at behandle personoplysninger til bogføring er [https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-6-lovlig-behandling/], afsnit 1.

 

Vi opbevarer disse oplysninger i mindst 5 år efter det aktuelle regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi modtager gerne jobansøgninger for at vurdere, om de matcher et rekrutteringsbehov i vores virksomhed.

 

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores retlige grundlag for at behandle dine personoplysninger afsnit 1f på [https://gdpr.dk/databeskyttelsesforordningen/kapitel-2-principper/artikel-6-lovlig-behandling/].

 

Hvis du sender en uopfordret ansøgning, vurderer vi straks, om din ansøgning er relevant, og sletter derefter dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi kassere din ansøgning i tilfælde af, at du ikke bliver ansat, og straks efter den rette kandidat er fundet til jobbet.

 

Hvis du er en del af en rekrutteringsproces, vil vi give dig separat information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i den forbindelse.

Databehandlere

Vi har forretningspartnere samt brug af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

 

Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til organisering af vores arbejde, tjenester, rådgivning, IT-hosting eller marketing.

Her er en liste over vores nuværende forretningspartnere, der har adgang til en del af vores data:

[partnere]

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor stiller vi høje krav til vores forretningspartnere, og sikrer gennem aftaler, at dine personoplysninger kun anvendes til de formål, som vi har bestemt, og at beskyttelsen af dine data altid er i centrum.

 

Vi giver ikke dine personoplysninger videre til tredjemand med mindre, vi er pålagt dette af en domstol eller anden offentlig myndighed.

Overførsler til tredjelande

Som udgangspunkt bruger vi databehandlere i EU/EØS eller som opbevarer data i EU/EØS.

 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan databehandlere udenfor EU/EØS benyttes, hvis disse kan give dine persondata en passende beskyttelse.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem.

Retten til berigtigelse

Hvis du finder fejl i de oplysninger, vi har om dig, har du ret til at få dem rettet.

Retten til at få slettet oplysninger

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før tiden for vores almindelige sletning indtræffer.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette gælder f.eks. for vores nyhedsbrev.

Dataoverførsler

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Klage til Datatilsynet

Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig en meddelelse herom.